Rezultate Bacalaureat 2020 – Tot ce trebuie sa stii pentru bac-ul din anul 2020 ! Rezultate, subiecte, programa si regulament actualizate !

Rezultate Bacalaureat 2020

Programa Bacalaureat
Subiecte Bacalaureat
Rezultate Bacalaureat 2020
Regulament Bacalaureat 2020
Edu rezultate bac 2020

Bun venit pe Rezultate Bacalaureat 2020 . Pe acest site veti gasi tot ce este necesar pentru un bac de success. Programa, subiecte, rezultate si regulament si noutati.

Absolvenții liceelor vor sustine probele examenului de Bacalaureat conform programei de mai jos:

Sesiunea iunie – iulie 2020

 • 27 – 31 mai 2020 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
 • 31 mai 2020 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 3 – 4 iunie 2020 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 5 – 6 iunie 2020 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B 7,
 • 10* – 11 iunie 2020 Evaluarea competențelor digitale – proba D
 • 12 – 13 iunie 2020 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 • 1 iulie 2020 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
 • 2 iulie 2020 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
 • 3 iulie 2020 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
 • 4 iulie 2020 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
 • 8 iulie 2020 Afișarea rezultatelor (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00 – 16,00)
 • 9 – 12 iulie 2020 Rezolvarea contestațiilor
 • 13 iulie 2020 Afișarea rezultatelor finale

Sesiunea august – septembrie 2020

 • 15 – 19 iulie 2020 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
 • 26 iulie 2020 Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe
 • 21 august 2020 Limba şi literatura română – proba Ea) – proba scrisă
 • 22 august 2020 Limba şi literatura maternă – proba Eb) – proba scrisă
 • 23 august 2020 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – proba scrisă
 • 26 august 2020 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – proba scrisă
 • 27, 28 august 2020 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 29 august 2020 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 30 august, 2 septembrie 2020 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
 • 2 – 3 septembrie 2020 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C 3 septembrie 2020 Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12,00 – 16,00)
 • 3 – 6 septembrie 2020 Rezolvarea contestaţiilor
 • 7 septembrie 2020 Afişarea rezultatelor finale

 • * Candidaţii de altă confesiune decât cea ortodoxă, care, în data de 10 iunie 2020, sărbătoresc Rusaliile, pot fi programaţi pentru susţinerea probei D în datele de 7 şi 11 iunie 2020. NOTĂ: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/comisiei de bacalaureat a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba în situaţii excepţionale prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice, de evaluare a lucrărilor scrise ori de afişare a rezultatelor, precum şi reducerea perioadei de afişare a rezultatelor.

Rezultate Bacalaureat 2020 ordonate pe judete si licee

Regulament Bacalaureat 2020

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 77 alin. (5) şi ale art. 361 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare, ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin. ART. 1 Se aprobă Calendarul examenului de bacalaureat naţional – 2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ART. 2 (1) Examenul de bacalaureat naţional – 2020 se desfăşoară în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat – 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat – 2011, cu modificările ulterioare, şi cu prevederile prezentului ordin. (2) Comisiile de bacalaureat îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu atribuţiile membrilor comisiilor de bacalaureat, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010, cu modificările ulterioare, şi cu prevederile prezentului ordin. (3) Lista disciplinelor la care candidaţii susţin examenul de bacalaureat în sesiunile anului 2020 este cea aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor şi a programelor pentru examenul de bacalaureat – 2011. (4) Pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale se asigură susţinerea probelor de examen adaptate la prevederile procedurii privind asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere/deficienţe de auz/tulburare de spectru autist care susţin examenele naţionale: evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi examenul naţional de bacalaureat, elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale, şi ale art. 27 din Metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.124/2017. ART. 3 (1) Programele de bacalaureat pentru disciplinele limba şi literatura italiană maternă şi matematică, valabile în sesiunile examenului de bacalaureat naţional din anul 2020, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.430/2014 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2015, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Programele de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor digitale, pentru limba şi literatura română şi pentru limba şi literatura slovacă maternă, valabile în sesiunile examenului de bacalaureat naţional din anul 2020, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.923/2013 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2014. (3) Programele de bacalaureat pentru disciplinele fizică, logică, argumentare şi comunicare, economie, valabile în sesiunile anului 2020, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2013. 2 (4) Programa de bacalaureat pentru disciplina chimie, valabilă în sesiunile anului 2020, este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.070/2016 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2017. (5) Programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat, altele decât cele menţionate la alin. (1), (2), (3) şi (4), valabile în sesiunile anului 2020, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010. ART. 4 Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale se fac în conformitate cu metodologiile de recunoaştere şi echivalare şi cu lista examenelor aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, cu modificările ulterioare. ART. 5 Probele specifice susţinute de elevii claselor a XII-a din secţiile speciale din România, finalizate cu diplomă de acces general în învăţământul superior german şi diplomă de bacalaureat, secţii care funcţionează în baza Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul şcolar, se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul de desfăşurare a examenului în vederea obţinerii Diplomei de acces general în învăţământul superior german şi a Diplomei de bacalaureat de către absolvenţii secţiilor/şcolilor speciale germane din România, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5.262/2009 privind secţiile/şcolile speciale germane din România, finalizate cu Diplomă de acces general în învăţământul superior german şi Diplomă de bacalaureat. ART. 6 (1) Inspectoratul şcolar va aronda elevii din clasele terminale cu specializări/calificări autorizate să funcţioneze provizoriu la o unitate de învăţământ liceal de stat din localitate/judeţ/sector/municipiul Bucureşti în care funcţionează specializări/calificări acreditate identice cu cele ale elevilor arondaţi. (2) În cazul în care la nivelul unui judeţ există unităţi de învăţământ liceal de stat în care funcţionează clase cu specializări/calificări autorizate să funcţioneze provizoriu şi la nivelul judeţului respectiv nu există nicio altă unitate de învăţământ liceal de stat care să aibă specializări/calificări identice acreditate, elevii din clasele autorizate să funcţioneze provizoriu vor fi arondaţi de către inspectoratul şcolar, cu acordul Comisiei Naţionale de Bacalaureat, la unităţi de învăţământ de stat din judeţe apropiate care au acreditate specializările/calificările respective.

Descarcare Regulament / Descarcare Completari Regulament

Subiecte Bacalaureat 2020

Limba si Literatura Romana